Ook al houdt de teler zich aan alle regels die zijn opgesteld voor het gebruik van bestrijdings-middelen, toch is het niet te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in tuinen en huizen van omwonenden en in natuurgebieden terecht komen.

Wat kunnen we doen tegen het
overwaaien van bestrijdingsmiddelen?

Online bijeenkomst PAN Nederland
Datum: 21 mei 2021
Tijdstip: 15:00 uur – 16:30 uur
Locatie: digitaal via Zoom

15:00  Wat is PAN Nederland
15:05  Wat is gedaan tot nu toe
15:10  Toelichting over de middag

Sprekers
15:15 Margriet Mantingh – voorzitter PAN Nederland
Overwaaien en transport van bestrijdingsmiddelen
15:30 Henk Baptist – omgevingsadviseur
Juridische mogelijkheden om natuurgebieden te beschermen
15:55 Bondine Kloostra – advocaat milieu- en natuurbeschermingsrecht
Juridische mogelijkheden om bewoners te beschermen
16:20  Vragen en suggesties
16:30  Sluiting

Wij hopen op een groot aantal deelnemers, een levendige discussie en zo mogelijk een gezamenlijke aanzet om omwonenden en natuurgebieden beter te beschermen.
Deelnemen aan deze bijeenkomst?
Van harte welkom!

Aanmelden kan via:
pan.netherlands@gmail.com