Speerpunten gericht op vier doelgroepen

We verdelen onze speerpunten en acties over vier doelgroepen: de burger, de productieketens, de natuur en de overheid.Onze campagnes zijn erop gericht om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een uitzondering te laten behoren en het preventieve gebruik uit te bannen.
Uiteindelijk zullen alle synthetische bestrijdingsmiddelen vervangen moeten worden door niet-schadelijke methoden. Hiervoor is een verandering nodig in het bewustzijn van alle gebruikers en een nieuw pakket regels en wetgevingen voor een nieuwe norm van ons voedselsysteem.
Onze primaire doelgroep is de gebruiker van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw en – voor het gebruik om het huis – de burger. Directe beïnvloeding is niet altijd de snelste weg voor verandering, dat hangt van het onderwerp af. Vaak zullen we indirect beïnvloeden en andere doelgroepen benaderen: via productieketen, verkoopkanalen of lokale- regionale- of nationale overheden.

Lees hieronder meer over onze campagnes per doelgroep.