Campagnes van PAN Nederland gericht op de natuur

⦁ De natuur Het ineenstorten van de biodiversiteit en ecosystemen is een duidelijk bewijsbaar gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het onderwerp staat op de agenda van de politiek nu blijkt dat de burgers zich hier zorgen over maken. Helaas is het slecht denkbaar dat de huidige autoriteiten de langetermijn gezondheid van biodiversiteit en milieu laten voorgaan boven de kortetermijn agrarische productie. Scherpe regels, eventueel afgedwongen door de rechter, zijn nodig. Wij stellen ons de volgende acties voor:

⦁ Burgers informeren over de achteruitgang van de biodiversiteit en hen oproepen alleen nog biologische producten te kopen;

⦁ Burgers informeren over de  schadelijke werking van insecticiden die ter bestrijding van voor teken- en muggen bij mens en huisdier worden toegepast en hen oproepen niet-chemische alternatieven te gebruiken;

⦁ Lobby in Nederland en Europa voor een generieke spuitvrije zone van 100 meter langs natuurgebieden,  voor een generieke spuitvrije zone van 10 meter langs waterwegen, ; voor bloemrijke weilanden, strokenteelt en voor voedselbossen; het voeren van juridische acties, zoals bij het Ctgb;

⦁ Openheid  over de kwaliteitsonderzoeken van water, bodem en lucht ; monitoren van het milieu en het opbouwen van een netwerk van biodiversiteit experts ;

⦁ Meedoen aan de Europese handtekening actie voor uitfasering van bestrijdingsmiddelen en voor een duurzame landbouw (ECI, European Citizens Initiative);.

⦁ Informeren over onverwachte bronnen van bestrijdingsmiddelen. Bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen in het voer en in het stalstro van vee, ook bij biologische boeren.