Campagnes van PAN Nederland gericht op de productieketen

De leiders in de productieketens, verkoopkanalen (supermarkten, tuincentra, etc.) hebben een enorme macht om veranderingen af te dwingen in hun keten. Ze gebruiken hun macht nu vooral om bodemprijzen af te dwingen, maar zouden dat net zo goed kunnen doen om duurzaamheid af te dwingen. Dat doen ze niet vanzelf. Pas als de consument laat merken dat ze dat belangrijk vindt, komen de supermarkten in actie.De leiders in de productieketens, verkoopkanalen (supermarkten, tuincentra, etc.) hebben een enorme macht om veranderingen af te dwingen in hun keten. Ze gebruiken hun macht nu vooral om bodemprijzen af te dwingen, maar zouden dat net zo goed kunnen doen om duurzaamheid af te dwingen. Dat doen ze niet vanzelf. Pas als de consument laat merken dat ze dat belangrijk vindt, komen de supermarkten in actie.Wij stellen ons de volgende acties voor: 

⦁ Meten van residuen in voedsel en bloemen/planten en de resultaten bekend maken inde media; 

⦁ ‘Namen’ en ‘shamen’ van supermarkten en tuincentra die de wet niet volgen en/of slecht presteren; het adviseren van consumenten over de aankoop van producten; 

⦁ Lobbyen bij supermarkten voor het invoeren van IPM (Integrated Pest Management) of XXXX , geïntegreerde bestrijding en het invoeren van residu-arme producten met  een MRL van <0,01 mg/kg.

A disaster in the making

Interview met Henk Tennekes door David de Jongh

Henk Tennekes is de Nederlandse toxicoloog die al in 2010 de schadelijke effecten van neoniotinoÏden op bijenpopulaties wetenschappelijk heeft aangetoond. In zijn mening faalt het toxicologievak omdat het alleen de industrie nog helpt met het verkopen van dodelijk gif. Dit interview is gedaan door David de Jongh in februari 2018, in de woning van Henk Tennekes in Zutphen. Henk is gediagnosticeerd met Parkinson, waarschijnlijk vanwege zijn lange extensieve blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zoals Dieldrin. Henk wijst ons op de verschrikkelijke fouten die we aan het maken zijn door bestrijdingsmiddelen onze landbouw, ons voedsel en ons milieu te laten infiltreren. Het interview laat duidelijk zien dat we op z’n minst een betere manier nodig hebben voor het testen van bestrijdingsmiddelen voordat we ze verkopen en gebruiken.

Zie ook het onderzoeksartikel van Follow the Money uit april 2020.