Margriet Mantingh
Voorzitter

Opleiding
Margriet is klinisch-chemisch en biochemisch laboratorium assistent

Ervaring
Margriet heeft onderzoek gedaan naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in voedsel, oppervlaktewater en op veehouderij bedrijven. 15 jaren was zij als medewerkster bij WECF betrokken bij internationale kleinschalige landbouw, water en sanitatie projecten, waarbij de milieuvervuiling met pesticiden en het aandragen van alternatieven een overkoepelend thema was. 

Zij is nog actief bij WECF International, heeft een onderzoek en adviesbureau MEP, Mantingh Environment and Pesticides, en is betrokken bij onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden in Nederland en Duitsland.

Mijn motivatie om mij voor PAN Nl in te zetten, zijn de vele negatieve effecten van pesticiden op mens en milieu. Om het gebruik van pesticiden drastisch te verminderen, zijn maatschappelijk organisaties en netwerken zoals PAN  onontbeerlijk.

Hans Muilerman
Secretaris

Opleiding
Hans is afgestudeerd biochemicus

Ervaring
Hans is biochemicus en heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna heeft hij bij diverse Nederlandse milieuorganisaties gewerkt als de Zuid Hollandse Milieufederatie en Natuur en Milieu. Op dit moment is hij ook werkzaam bij PAN-Europe in Brussel. 

Voor PAN Netherlands is Hans werkzaam als secretaris. Hij onderhoudt het contact met PAN Europe en werkt aan het aantrekken van fondsen. Ook schrijft hij mee aan de stukken voor op de website en in de nieuwsbrief. 

 

Maarten Visschers
Penningmeester

Opleiding
Maarten is milieuchemicus

Ervaring 
De rode draad in al het werk van Maarten is een schoner milieu en meer natuur. Als milieuchemicus begrijpt en kent hij de desastreuze werking en effecten van bestrijdingsmiddelen goed. Hoe het anders kan en moet, heeft Maarten persoonlijk ervaren tijdens zijn werkzaamheden in de praktijk van de biologische landbouw.

Graag zet ik mijn kennis en ervaring vanuit het bestuur in voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en voor het opbouwen van de biologische landbouw. 

Lysanne A. Jackson
Algemeen bestuurslid

Opleiding
M.Sc. Forest- and Nature Conservation, Wageningen University, the Netherlands

Ervaring
Lysanne is algemeen bestuurslid voor PAN Netherlands. Ze heeft een achtergrond in de natuurbescherming. Ze heeft ervaring met bestuurswerk voor de Partij voor de Dieren Gelderland en is actief als commissielid voor het Waterschap Rivierenland. Bestrijdingsmiddelen zijn Lysanne een doorn in het oog. Het is haar missie om de transitie naar een duurzame maatschappij binnen ecologische limieten te bevorderen door het promoten van biologische landbouw en het uitbannen van gif. Voor PAN Netherlands houdt Lysanne zich voornamelijk bezig met het opzetten en inrichten van de website.

“Het werken bij PAN Netherlands heeft voor mij een hele nieuwe uitdaging opgeleverd die ik graag aanga. Ik onderschrijf de visie en missie van PAN volledig, net als mijn collega’s. Het is prachtig om te zien hoe PAN burgers en overheden inspireert om na te denken over de toekomst van ons voedselsysteem. Ik ben benieuwd wat we als team allemaal gaan bereiken!”

Piet van IJzerdoorn
Algemeen bestuurslid

Opleiding
Piet is opgegroeid en werkzaam geweest op het ouderlijke gemengde boerenbedrijf in de Betuwe. Hij studeerde milieukundige, en orthopedagogiek en was 7 jaar praktijkleraar biodynamisch landbouw (akkerbouw en veeteelt) op de Warmonderhof.

Ervaring 
In 1982 startte Piet als boer op een kaal stuk land van 50 ha, in Flevoland, waar hij aan de slag ging zijn ideeën over biodynamische landbouw vorm te geven. Hij begon het gemengde bedrijf Zonnehoeve, en ontwikkelde, samen met anderen, diverse onderling verbonden bedrijfstakken. Piet woont en werkt nog steeds op de Zonnehoeve, en is, naast in de Landbouw van Zonnehoeve, ook werkzaam in de paardenafdeling en zorg. Hij is actief in meerdere maatschappelijk vernieuwende organisaties, en was onder andere 6 jaar voorzitter van de vereniging van Biodynamische landbouw.
In 2019 is Piet voor zijn jarenlange en intensieve bijdrage aan de ontwikkeling van de alternatieve landbouw, biologische en biologisch-dynamische landbouw en de professionalisering van zorgboerderijen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Voor mij is de transitie van het landbouwsysteem naar een systeem waarin de vruchtbaarheid van de bodem centraal staat, essentieel.

Annemarie Hekkers
Vrijwilliger

Opleiding
Annemarie is M.O. Aardrijkskunde

Ervaring
Annemarie heeft vele jaren in de tropen gewoond, en was daarna o.a. werkzaam bij Vluchtelingenwerk Wageningen, Amnesty International, Amsterdam, MGM (Meldpunt Gezondheid & Milieu), WECF (destijds Women in Europe for a Common Future, nu Women Engage for a Common Future), en NIOO, Nederlands Instituut voor Ecologie. Nu ondersteunt ze PAN Nederland met secretariële taken. 

Voor mij zijn milieu en mensenrechten de pijlers van mijn handelen. Graag wil ik PAN-NL op dit vlak ondersteunen. Juist in het alledaagse kan men zoveel bewuste keuzes maken, daar maak ik vaak mensen op attent; met de informatie van PAN-NL wordt dat nog makkelijker.