De Zwitserse Federale Raad maakte op 14 oktober 2020 in een persbericht bekend, dat vanaf 2021 een exportverbod geldt voor vijf pesticiden, die in Zwitserland al lang verboden waren vanwege de risico’s voor de gezondheid en het milieu. Deze eerste belangrijke stap moet door andere landen worden gevolgd.

Het positieve besluit van de Federale Raad volgt op onderzoek en rapporten van Public Eye (lid van PAN Europe) over de export en de ernstige gevolgen van gevaarlijke pesticiden “made in Switzerland” in ontwikkelingslanden en opkomende landen. Vanaf 2021 verbiedt Zwitserland de uitvoer van de zeer giftige pesticiden atrazine, diafenthiuron, methidathion, paraquat en profenofos, die al lang verboden zijn in Zwitserland en de EU. Hiermee geeft Zwitserland een belangrijk signaal af voor internationale inspanningen om een einde te maken aan dubbele standaarden in de pesticiden handel tussen landen. Bovendien is dit een onmiskenbaar signaal aan de industrie: het moet wereldwijd zeer giftige pesticiden van de markt halen.