Campagnes van PAN Nederland gericht op de burger

De burger die in het agrarisch gebied woont, wordt direct blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen, onder meer via stof dat door de lucht waait, via verdamping en verspreiding (zoals via mest) van middelen, of via verneveling van bestrijdingsmiddelen. Wij willen dat er een beleid komt dat uitgaat van nul-blootstelling. Voor alle bestrijdingsmiddelen. Wetenschappelijk bewijs dat er veilige niveaus van blootstelling is bestaat er doorgaans niet en met de chronische blootstelling aan een cocktail van bestrijdingsmiddelen is het zelfs onmogelijk te bewijzen dat er geen gezondheidsrisico bestaat. De burger die in het agrarisch gebied woont, wordt direct blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen, onder meer via stof dat door de lucht waait, via verdamping en verspreiding (zoals via mest) van middelen, of via verneveling van bestrijdingsmiddelen. Wij willen dat er een beleid komt dat uitgaat van nul-blootstelling. Voor alle bestrijdingsmiddelen. Wetenschappelijk bewijs dat er veilige niveaus van blootstelling is bestaat er doorgaans niet en met de chronische blootstelling aan een cocktail van bestrijdingsmiddelen is het zelfs onmogelijk te bewijzen dat er geen gezondheidsrisico bestaat. Ook andere burgers in ons land worden aan bestrijdingsmiddelen blootgesteld via de verspreiding in het water en in de lucht, en via voeding. Wij stellen ons de volgende acties voor: 

⦁ Lobby in Nederland en Europa voor het uitfaseren van alle bestrijdingsmiddelen die kanker veroorzaken, schadelijk zijn voor de voortplanting, voor het DNA, voor het zenuw- en hormoonstelsel, of van de genoemde  gezondheidseffecten verdacht worden ze te veroorzaken en die slecht afbreekbaar zijn, bioaccumulerend of vluchtig; 

⦁ Lobby in Nederland en Europa om voor alle bestrijdingsmiddelen tot een nul-blootstelling te komen, onder meer door het instellen van een generieke spuitvrije zone tot scholen, woningen en andere gebouwen en eventueel Ctgb-besluiten aanvechten of andere juridische mogelijkheden benutten ism. bezorgde burgers;   

⦁ Informatie verzamelen (evt. via WOB-procedures) over de toepassing van bestrijdingsmiddelen, over de risico’s, de toelating, ten behoeve van de bewustmaking van het publiek. 

Teken de petitie van het European Citizens’ Initiative om de landbouw op Europees niveau te verduurzamen en bestrijdingsmiddelen uit te bannen.