Het einde voor Mancozeb is bezegeld

Een meerderheid van de EU lidstaten (SCoPAFF) ervoor om de toelating van de fungicide mancozeb niet te verlengen! De EFSA concludeerde dat mancozeb is geclassificeerd als reproductietoxisch categorie 1B en dat aan de nieuwe criteria om hormoonontregelende...

Zwitserland: strengere regels voor de export van pesticiden

De Zwitserse Federale Raad maakte op 14 oktober 2020 in een persbericht bekend, dat vanaf 2021 een exportverbod geldt voor vijf pesticiden, die in Zwitserland al lang verboden waren vanwege de risico’s voor de gezondheid en het milieu. Deze eerste belangrijke...

Chemielobby ondermijnt de Green Deal

Chemielobby ondermijnt de Green Deal De zorgen over de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in het milieu zijn groot en Europa speelt een cruciale rol bij de toelating voor gebruik in de landbouw en de industrie. De Europese Commissie stelt in oktober een nieuw...

Europa moet actie ondernemen om de bijen te beschermen

Europa moet actie ondernemen om de bijen te beschermen Europa blijft te soepel voor landbouwgif, bijen blijven slecht beschermd. Na zeven jaar waarin de Europese Commissie niets heeft gedaan met de voorgestelde richtlijnen van de EFSA krijgen we nu een afgezwakt...

RIP Henk Tennekes

RIP Henk Tennekes Vorige week is toxicoloog Henk Tennekes overleden. Een verlies voor de community die in strijd is tegen bestrijdingsmiddelen. Wel kreeg Henk nog erkenning voor zijn onderzoek en voorspellingen over de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen...

PAN NL vecht tegen gifcocktail op golfvelden

PAN NL vecht tegen gifcocktail op golfvelden Pesticide Action Network Nederland (PAN NL) heeft bij het Ctgb bezwaar aangetekend tegen de toelating van het bestrijdingsmiddel Ascernity, een cocktail van twee zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen, aangevraagd door...