PAN; Help mee voor
gifvrij voedsel en
een schoon milieu!

Nieuws

Lees hier meer over ons meest recente nieuws, onze huidige acties en onze grootste successen. Kijk ook eens op onze nieuwspagina en op onze actiepagina en raak geïnspireerd.

Uitnodiging online bijeenkomst PAN Nederland

21 mei zullen we ons informeren en discussiëren over wat we kunnen doen tegen het overwaaien van bestrijdingsmiddelen naar tuinen en in huizen van omwonenden en naar natuurgebieden. Zie hier het programma.

Huidige actie

PAN Nederland start een nieuwe campagne
PAN Nederland start een nieuwe campagne voor 25% biologische landbouw in Nederland. De start van de campagne valt samen met de internationale ‘Week Without Pesticides’ die loopt van 20 tot 30 maart. Lees het persbericht>>

Uitgelicht

Wil je meehelpen aan een gifvrije voedselvoorziening en een schoon milieu? We hebben vacatures voor vrijwilligerswerk beschikbaar. We zoeken mensen voor onze social media, voor fondsenwerving, en meer. Wil je PAN op een andere manier ondersteunen? Mail naar pan.netherlands@gmail.com

Bestrijdingsmiddelen in Nederland in omloop

Kilogram bestrijdingsmiddelen per jaar

%

van de bijensoorten met uitsterven bedreigd

Bestrijdingsmiddelen zijn overal!

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland ligt al jaren op een onaanvaardbaar hoog niveau. Teveel wordt het beleid overgelaten aan de ‘markt’ waardoor de bestrijdingsmiddelen industrie in de praktijk vrij spel heeft. Dit heeft geleid tot een dominante vorm van land- en tuinbouw die uitgaat van een preventief gebruik van bestrijdingsmiddelen volgens een vooraf vaststaande spuitkalender. Een landbouw die geen ruimte laat voor ‘wilde’ planten en dieren en die leidt tot een grote verspreiding van bestrijdingsmiddelen buiten de percelen via water, bodem, lucht en stof. Een landbouw die resulteert in giftige residuen op onze levensmiddelen. >>

Teken de petitie van het European Citizens’ Initiative om de landbouw op Europees niveau te verduurzamen en bestrijdingsmiddelen uit te bannen. 

Onze Doelstelling

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, en daarbuiten, zal tot een uitzondering moeten gaan behoren en het huidige preventieve gebruik uitgebannen worden. Uiteindelijk zullen alle synthetische bestrijdingsmiddelen vervangen moeten worden door niet-chemische methoden.

PAN heeft een gifvrije visie voor de wereld

Onze visie is een wereld waarin mens en natuur niet aan schadelijke chemicaliën wordt blootgesteld, een samenleving met een intacte biodiversiteit en en gezond leefmilieu voor iedereen waarbij het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd. >>

PAN Netherlands voert actie!

PAN-Nederland heeft als doel het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw, en daarbuiten uit te bannen. Kwaliteit en duurzaamheid moeten voorop staan. PAN-NL streeft ook naar openheid van de overheid over bestrijdingsmiddelen. Om dit te bereiken voeren we actie! >>

Biologisch

Doe een oproep bij je lokale supermarkten om het assortiment van biologische producten uit te breiden en koop zoveel mogelijk biologisch voedsel.

Doneer

Doneer een bedrag aan PAN Netherlands om te helpen haar doelen te verwezenlijken. Kijk bij Onze campagnes waar we momenteel aan werken.

Gebruik alternatieven

Gebruik geen bestrijdingsmiddelen voor je huisdieren, in je tuin en om je huis. Er zijn milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar.

Vertel het voort

Deel zoveel mogelijk je zorgen over bestrijdingsmiddelen met de mensen om je heen. Geef voorlichting in je buurt en op de lokale scholen.

Doneer voor een gifvrije toekomst!

Doneer via PayPal met bovenstaande knop of maak een bedrag over op IBAN NL02TRIO0788940287, op naam van Stichting Pesticiden Action Network Netherlands.

Benieuwd naar wie wij zijn?

PAN Nederland bestaat pas net maar we zijn al druk bezig met de strijd tegen bestrijdingsmiddelen. Ben je benieuwd naar wie we zijn en wat we doen voor PAN en daarnaast? Neem een kijkje op onze pagina of neem contact met ons op. >>