Campagnes van PAN Nederland gericht op de overheid

De overheid moet over onze gezondheid en het milieu waken. Van de overheid verwachten we dus een beleid om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen en uiteindelijk af te schaffen. Nederland heeft hierin opzichtig gefaald door de het gebruik van bestrijdingsmiddelen te blijven toepassen en promoten. Zelfs de verplichte kwantitatieve reductie streefcijfers zijn niet vastgesteld en IPM (geïntegreerde gewasbescherming)  is niet ingevoerd per 1-1-2014 zoals de richtlijn bepaalt; biologische landbouw wordt niet gepromoot. Er zijn ook voortdurend berichten dat de NVWA onvoldoende handhaaft. We gaan de overheid herinneren aan hun waakplicht over onze gezondheid en over het milieu, nu en in de toekomst. De overheid moet over onze gezondheid en het milieu waken. Van de overheid verwachten we dus een beleid om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen en uiteindelijk af te schaffen. Nederland heeft hierin opzichtig gefaald door de het gebruik van bestrijdingsmiddelen te blijven toepassen en promoten. Zelfs de verplichte kwantitatieve reductie streefcijfers zijn niet vastgesteld en IPM (geïntegreerde gewasbescherming)  is niet ingevoerd per 1-1-2014 zoals de richtlijn bepaalt; biologische landbouw wordt niet gepromoot. Er zijn ook voortdurend berichten dat de NVWA onvoldoende handhaaft. We gaan de overheid herinneren aan hun waakplicht over onze gezondheid en over het milieu, nu en in de toekomst. Wij stellen ons de volgende actie voor: 

⦁ Lobby voor de uitvoering van de richtlijn en rapportage over de voortgang, incl. gebruiksdata van bestrijdingsmiddelen; 

⦁ Lobby voor een betere ondersteuning van boeren die naar biologische landbouw willen omschakelen;

⦁ Lobby in de Tweede Kamer bij actuele onderwerpen (herziening van de toelating van schadelijke middelen (Glyfosaat, Neonicotinoiden, Metam-natrium, etc.) incl. mediawerk en onderzoek naar het (dis)functioneren van het Ctgb;

⦁ Onderzoek doen naar de handhaving door de NVWA en zonodig handhavingsverzoeken doen bij de overheid;

⦁ Lobby voor het instellen van een bodemgezondheidslabel die zich aan de  gehalten bestrijdingsmiddelen oriënteert.

Teken de petitie van het European Citizens’ Initiative om de landbouw op Europees niveau te verduurzamen en bestrijdingsmiddelen uit te bannen.