Gebruik onkruidverdelgers verder aan banden

Op 31 maart 2020 is de gewijzigde Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden gepubliceerd.
Buiten de landbouw mogen professionele gebruikers geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Een ‘professionele gebruiker’ is iedereen die een middel buiten de privésfeer toepast, dus niet alleen aannemers, maar ook gemeenteambtenaren of vrijwilligers die de sportvelden of andere niet-particuliere terreinen beheren.

Bekijk hier de regeling in de Staatscourant