PAN NL heeft namens Greenpeace, Nederland, Bijenstichting, Milieudefensie, The Pollinators, Bijenoase en Global Biosphere Foundation, een brandbrief aan Minister Schouten verstuurd, waarin wij onze zorgen en kritiekpunten op de aanpak van de herziening van het bijenrichtsnoer duidelijk maken.

De biodiversiteit en de bijenstand staat in Europa en ook in Nederland er slecht voor en daarom moet er een bijenrichtsnoer komen die geen enkele teruggang van de bijenkolonies tolereert. Er bestaat echter het gevaar dat bij de herziening van het bijenrichtsnoer van 2013 onder andere de oorspronkelijk geaccepteerde natuurlijke teruggang van een bijenvolk van 7% opgeschroefd wordt naar 20%.  Op 8 september zal in Brussel achter gesloten deuren over de herziening van het bijenrichtsnoer gesproken worden, waar ook minister Schouten een standpunt zal moeten innemen. Helaas vallen alle andere insectensoorten buiten boord.

Lees hier ook het persbericht

Klik hier om de brandbrief aan de Minister te lezen