Het aantal bestrijdingsmiddelen neemt toe

Inwoners willen, terecht, helemaal niets aan bestrijdingsmiddelen terugvinden in hun tuin. Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden neemt hierin geen verantwoordelijkheid. Het aantal bestrijdingsmiddelen en het gebruik hiervan is volgens hen allemaal ‘binnen de toelaatbare normen’. In plaats daarvan verwijzen ze de bezorgde omwonenden naar de ruimtelijke ordening binnen de gemeente, dan in de beoordelingsnormen voor bestrijdingsmiddelen. PAN deelt deze mening uiteraard niet! Inwoners zouden moeten kunnen uitgaan van nul blootstelling aan bestrijdingsmiddelen.

Download Ctgb Jaarverslag 2019