Illegale handel van pesticiden: een gevaar voor mens en natuur

In 2014 werd in de EU voor 12 miljard Euro aan pesticiden geproduceerd, 9 miljard Euro was bestemd voor gebruik binnen de EU, de overige 3 miljard Euro werd geëxporteerd. 

Behalve de hierboven genoemde 12 miljard Euro gaat het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO) er van uit dat daar bovenop 13,8% van het totale pesticiden gebruik van illegale import afkomstig is. 

Volgens een uitgebreid bericht in de Groene Amsterdammer, blijkt de Rotterdamse haven een belangrijke rol te spelen in de doorvoer van deze illegale pesticiden. Ondank alle gevaren voor mens en natuur, wordt deze illegale handel door overheden (ook de Nederlandse) nauwelijks bestraft.