Monitoring van bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen in haar
Gif voor hond en kat tegen ongedierte een risico voor mens en natuur.

In dit onderzoek werd bij 95% van de 21 geteste personen het insecticide/insecten afwerend middel DEET gevonden, bij bijna de helft (48%) het insecticide permethrin en bij 14% het insecticide fipronil. Deze insecticiden werden ook bij personen gevonden die het middel zelf nooit gebruikten. De effecten op de gezondheid zijn niet eenduidig vast te stellen, maar gezien de toxische eigenschappen moeten de gevonden stoffen uit voorzorgprincipe vermeden worden.
Worden bestrijdingsmiddelen voor de landbouw nog enigszins op mogelijk risico ́s voor mens en natuur getest, chemische anti vlooien- en tekenmiddelen worden zonder enige risicoanalyse voor mens en natuur door het CBG in hoge concentraties als diergeneesmiddel voor hond en kat op de markt toegelaten. Bij de chemische anti vlooien-, luizen- en tekenmiddelen voor hond en kat gaat het meestal om zeer schadelijke insecticiden, die vanwege hun grote risico ́s voor mens en/of natuur als gewasbeschermingsmiddel en/of biocide verboden zijn.

Downloads

1) het onderzoeksrapport
2) het persbericht
3) brief aan dierenartsen
4) brief aan het College ter Beoordeling van (Dier-)Geneesmiddelen
5) brief aan Tweede Kamerleden
6) brief aan de ministers van het LNV en VWS