Het hele jaar door pesticiden op kinderspeelplaatsen
In de Italiaanse provincie Zuid-Tirol, in de buurt van landbouwgebieden, werden 32 verschillende landbouwbestrijdingsmiddelen aangetroffen in het gras van 23 van de 24 onderzochte kinderspeelplaatsen. Het merendeel van de onderzochte stoffen (76 procent) waren hormoonverstorende chemicaliën (EDC’s). Hormoonverstorende chemicaliën worden in verband gebracht met verschillende soorten kanker, onvruchtbaarheid, ontwikkelings- en gedragsstoornissen en diabetes. Omdat hormoonontregelende stoffen niet werken volgens het dosis-responspatroon (het principe van de dosis maakt het gif), is bij EDC’s het concentratieniveau niet relevant. Ook de kleinste gehalten  EDC´s hebben een werking op het organisme. Een internationaal team van wetenschappers o.a. van PAN Europe raadt met klem aan om actie te ondernemen voor de volksgezondheid. Zie hier de complete studie.