Nederland wordt in de komende dagen gevraagd om over het voorstel van de Europese Commissie in het ‘Staande Comité on Plants, Animals, Food and Feed’ (ScoPAFF) over het al dan niet verbieden van het giftige herbicide Benfluralin te stemmen. Onderzoek heeft aangetoond, dat voor dit onkruidbestrijdingsmiddel geen veilige toepassing bestaat. In Nederland is het middel onder de naam Bonalan op de markt voor de teelt van verschillende groenten en voor afrikaantjes (groenbemester).

Lees hier de brief aan de Minister