PAN NL vecht tegen gifcocktail op golfvelden

Pesticide Action Network Nederland (PAN NL) heeft bij het Ctgb bezwaar aangetekend tegen de toelating van het bestrijdingsmiddel Ascernity, een cocktail van twee zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen, aangevraagd door Syngenta. Het zijn de schimmelbestrijdingsmiddelen difenoconazool en benzovindiflupyr, die beide “candidates of substitution” zijn vanwege hun zeer persistente en toxische eigenschappen vervangen moeten worden door veiliger methoden. Het toelatingscollege, het Ctgb, moet in dergelijke gevallen een ‘vergelijkende toets’ uitvoeren. Ze heeft echter bij die toets niet gekeken naar beschikbare niet-chemische technieken en klakkeloos beweringen van Syngenta overgenomen.

Klik hier om ons bezwaarschrift te lezen.

Lees hier ook het persbericht.