Veel giftige pesticiden en hun afbraakproducten verspreiden zich in angstaanjagende mate via de lucht naar steden en nationale parken. De risico’s voor gezondheid en biodiversiteit zijn niet te overzien.
In het Duitse onderzoek werden 138 verschillende pesticiden gevonden. De herbiciden glyfosaat, pendimethalin, prosulfocarb, terbutylazin und metolachloor werden het meest gevonden. De onderzoekers roepen op tot een onmiddellijk verbod van deze vijf pesticiden, een einde aan het gebruik van synthetische pesticiden tegen 2035 en compensatie voor biologische boeren.
Voor de studie “Pesticide belasting van lucht” werd van maart tot november 2019 de belasting van lucht op 163 locaties, verdeeld over heel Duitsland onderzocht. De locaties lagen binnen een straal van minder dan 100 tot meer dan 1000 meter van potentiële bronnen, in steden en op het platteland, in conventionele en biologische landbouwgebieden en in verschillende beschermde natuurgebieden. In alle 163 locaties werd glyfosaat gevonden, zowel in natuurgebieden als in gebieden met grootschalige biologische landbouw. De meest pesticiden werden in Noord-Duitsland gevonden.
Boris Frank, voorzitter van de “Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft“: “Steeds weer worden biologisch bewerkte akkers vervuild met gifstoffen en gaan door deze vervuiling hele oogsten verloren. Onze studie geeft hier nu een essentiële reden voor: De pesticiden komen via de lucht op ons graan, fruit en onze groenten, die op natuurlijke wijze en zonder gebruik van synthetische pesticiden door biologische boeren zijn geteeld. Zolang pesticiden grootschalig worden gebruikt, moeten bij vervuiling van hun producten biologische boeren worden gecompenseerd via een compensatiefonds. Dit moet worden gevoed door tien procent van de jaarlijkse Duitse afzet van de pesticiden fabrikanten.
De studie werd in opdracht van het “Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft“ en het „Umweltinstitut München“ uitgevoerd door TIEM Integrierte Umweltüberwachung.
Meer informatie op https://www.ackergifte-nein-danke.de