PAN NL is buitengewoon teleurgesteld in het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van minister Schouten.
Daarom roept PAN Nederland in een brief de Kamerleden op om te eisen dat minister Schouten het Uitvoeringsprogramma herschrijft en daarbij Europese doelstellingen expliciet opneemt.
2 november 2020 zal de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen vergaderen.