Advies Gezondheidsraad: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen uit voorzorg terugdringen

Blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen) moet zo veel mogelijk verminderd worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen. Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De Raad adviseert daarom bestrijdingsmiddelengebruik te verminderen uit voorzorg. Lees hier het persbericht en hier het rapport.

PAN Nederland zou hier graag aan willen toevoegen dat uit voorzorg stoffen die met een accumulerende, persistente, kankerverwekkende en hormoonverstorende werking in gebruik zijn, zo spoedig mogelijk van de markt gehaald moeten worden. De Gezondheidsraad gaat in het rapport niet verder in op het feit dat producenten zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van toxicologische testen. Dit zou door onafhankelijke instanties moeten gebeuren om betrouwbare testresultaten te krijgen. Als laatste pleit PAN voor meer aandacht voor en stimulering van biologische teelt. Ondanks dat het Integrated Pest Management (IPM) sinds 2012 verplicht is, toont de praktijk dat dit beleid niet leidt tot een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Er is nieuw beleid nodig dat daadwerkelijke systeemverandering teweeg brengt. Lees hier onze reactie aan de Minister naar aanleiding van het rapport.