Een meerderheid van de EU lidstaten (SCoPAFF) ervoor om de toelating van de fungicide mancozeb niet te verlengen!

De EFSA concludeerde dat mancozeb is geclassificeerd als reproductietoxisch categorie 1B en dat aan de nieuwe criteria om hormoonontregelende eigenschappen te identificeren wordt voldaan voor mensen en hoogstwaarschijnlijk voor niet-doelorganismen.
Ook wordt Mancozeb in verband gebracht met de ziekte van Parkinson.

Dit is het eerste pesticide dat als hormoonontregelaar wordt aangemerkt sinds het begin van de pesticidenverordening!
Door onze gezamenlijke inspanningen zijn we erin geslaagd om deze giftige chemische stof eindelijk uit de landbouw te verwijderen!
Mancozeb werd ter bestrijding van schimmelziekten onder andere in de aardappel en uien teelt gebruikt.
Zie ook https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10889806/doek-valt-definitief-voor-mancozeb