Worden bijen beschermd?

Voedselautoriteit EFSA doet daar niet echt z’n best voor Voedselautoriteit EFSA is bezig met het nieuwe bijen richtsnoer, nu de vorige uit 2013 door de EU lidstaten is weggestemd. Het zou leiden tot teveel verboden van pesticiden. Althans dit is wat de pesticiden...

Toekomstvisie gewasbescherming 2030

PAN NL is buitengewoon teleurgesteld in het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van minister Schouten. Daarom roept PAN Nederland in een brief de Kamerleden op om te eisen dat minister Schouten het Uitvoeringsprogramma herschrijft en daarbij...

Het einde voor Mancozeb is bezegeld

Een meerderheid van de EU lidstaten (SCoPAFF) ervoor om de toelating van de fungicide mancozeb niet te verlengen! De EFSA concludeerde dat mancozeb is geclassificeerd als reproductietoxisch categorie 1B en dat aan de nieuwe criteria om hormoonontregelende...